השיעור בירושלים עם הרב צבי אלון, כג אלול  תשעח. האזנה / שרת2