בכיה של חינם ושנאה של חינם

השיעור בירושלים, פרשת דברים תשעב. שמיעה קריאה

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן