מלווה מלכה בכפר סבא, מוצאי שבת חיי שרה תשעה. האזנה