השיעור בירושלים, פרשת שופטים תשעו, ליום הסתלקותו של מרן הרב קוק זצ"ל. האזנה