אנחנו מתחילים ״מבצע פורים״
לטובת מפעל השיעורים ותורתו של הרב


שיעורים אחרונים

טועמיה – לפרשת חקת. תשפא

רוב שיעורנו הפעם יעסוק בהפטרה, ביפתח הגלעדי, ומתוכה
נכנס אי"ה גם קצת לפרשה. החיבור של ההפטרה לפרשה
הוא פשוט, ובולט אולי יותר מכל קשר אחר שבין פרשה
להפטרה. חלקים בהפטרה ממש חוזרים על הפרשה, על
החלק האחרון שבה, והיא אף ממשיכה ומשלימה את הפרשה
בחלקים שלא פורטו בה

טוען…

משהו השתבש. יש לרענן את העמוד ו/או לנסות שוב.