במדבר תשעב

חומש במדבר, תשעב, השיעור בירושלים:

1. במדבר
2. בהעלותך: מה היה באמת חטאה של מרים?
3. שלח: והתחזקתם ולא תתורו
4. חקת
5. בלק: מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל [לקריאה]
6. פנחס: תקוות היאוש – ליז בתמוז ולהפטרת בלק [לצפיה]
7. מטות/מסעי: צלפחד – חטאים לשם שמים [לצפיה]