בראשית תשעב

1. הכנה לאחרי החגים. פרשות בראשית-נח

2. סוד עבודת הבירורים. פרשת לך לך

3. ואהבת – זרע אברהם אוהבי. פרשת וירא

4. שיחת עבדי אבות – את מי הורג לשון הרע. פרשת חיי שרה

5. יצחק אבינו נאזר בגבורה. פרשת תולדות

6. יעקב: מאיש תם ליעקב שלם. פרשת וישלח

7. תולדות יעקב יוסף. פרשת וישב

8. לא עשיתי מאומה. פרשת מקץ וחנוכה

9. דברי יוסף האחרונים. פרשת ויחי