מגילת קינות, איכה תשעב

שיעורים במגילת קינות, איכה:

1. הקדמה כללית

2. פתיחתא דמגילת איכה 

3. הרקע ההיסטורי 

4. איכה פרק ה'

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן