שיעור ברעננה

1. קבלת התורה בשמחה ובפנימיות

2. ימי הביכורים  לשורש מחלוקתם של פרושים וצדוקים

3. לתענית כ סיון ולמהות קדושת הזמן

4. ר"ח תמוז: ימי תמוז חלק א' – חמישה דברים ארעו את אבותינו בי"ז בתמוז

5. ז תמוז: ימי תמוז חלק ב' – פריצת החומות

6. ט"ו תמוז: ימי תמוז חלק ג' – ליום ההילולא של אור החיים הקדוש

7. כ"ב תמוז: ימי תמוז חלק ד' – 40 יום האמצעיים

8. כ"ח תמוז: היארצייט היחיד בתורה או למה משנכנס אב ממעטין בשמחה? ביום הסתלקותו של מרן הרב אלישיב זי"ע

9. יג אב: חג לה' מימים ימימה.

10. שיעור בנושא תשובה חלק א

11. שיעור בנושא תשובה חלק ב

12. פרשת ניצבים: היום הרת עולם