תניא – שער היחוד והאמונה תשעב

השיעור במגדל תשעב:

1. תניא חינוך קטן הקדמה לשער היחוד והאמונה

2. תניא שער היחוד והאמונה פרק א חלק א

3. תניא שער היחוד והאמונה פרק א חלק ב

4. תניא שער היחוד והאמונה פרק ב חלק א

5. תניא שער היחוד והאמונה פרק ב חלק ב

6. תניא – שער היחוד והאמונה פרק ג

7. תניא שער היחוד והאמונה פרק ד

8. תניא שער היחוד והאמונה פרק ד סוף