בראשית תשעג

נח: יונה מצאה בו מנוח, נח ושבת קודש.

לך לך: אברהם כמובילם של בני חם.

וירא: באמונה שלמה.

חיי שרה: הנסיון העשירי

תולדות: צא ולמד

ויצא יעקב

וישלח: קטנתי – כדאי אני

מקץ: אור גנוז ועתיד להתגלות

ויגש

ויחי: נהג כצאן יוסף