סיפורי מעשיות משנים קדמוניות

סיפורי מעשיות משנים קדמוניות

מעשה משבעה קבצנים

מעשה מחכם ותם

שיעור 1 – פתיחה שיעור 1
שיעור 2 שיעור 2
שיעור 3 שיעור 3
שיעור 4 שיעור 4
שיעור 5 שיעור 5
שיעור 6 שיעור 6
שיעור 7 שיעור 7
שיעור 8 שיעור 8 
שיעור 9 שיעור 9
שיעור 10 שיעור 10
שיעור 11 שיעור 11
שיעור 12 שיעור 12
שיעור 13 שיעור 13
שיעור 14 שיעור 14
שיעור 15 שיעור 15
שיעור 16 ואחרון שיעור 16 וסוף המעשה