שמות תשעג

פרשת שמות: ויהי אור – מאפילה לאורה על גבי החמור.

פרשת וארא: מרור ועבודה קשה

פרשת בא: עשרה מאמרות, עשר דיברות, עשר מכות: טרם תיראון

פרשת בשלח: רשע ושאינו יודע לשאול

פרשת יתרו: שמע שמועה ובא

פרשת משפטים: תשים סנהדרין אצל המזבח

פרשת תצוה: משנכנס אדר מרבין בשמחה.

פרשת ויקהל פקודי: שלושים יום קודם החג שואלין ודורשין בהלכות החג