בראשית תשעד

נח: ויעקב הלך לדרכו

לך לך: אהוב ואוהב את הבריות

וירא: עמודו של עולם והוא אברהם אבינו

חיי שרה: זכור ברית אברהם

תולדות: האב הנעלם, מלך בשדה

ויצא: שתהא לעזרה לבניה

וישלח: פדה בשלום נפשי

וישב: פני שבת נקבלה

מקץ: ליקוטי אמרים

ויגש: התוועדות נר חמישי

ויחי: כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור