שמות תשעד

שמות: (לא היה שיעור)
וארא: רחמים ● נסתרים ● פועלים
בא: פרשת בא
בשלח: קץ שם לחושך
יתרו: ויהי ידיו אמונה
משפטים: מזבח אדמה תעשה לי
תרומה: התורה היא נצחית
תצוה: פרשת תצוה
כי תשא: איש זקן ושמו נער
ו
יקהל: סוד לעשות את השבת
פ
קודי: וטוב לב משתה תמיד