במדבר תשעה

מטות מסעי: הלל אומר: הוי מתלמידיו של אהרן וכו'

מוצאי י"ז תמוז: לבקוע את החומות מן הפנים אל החוץ

בלק: הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמו

חוקת: משה אמת ותורתו אמת

קורח: ויהס כלב את העם אל משה

שלח: והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה

בהעלותך: הפטרת נשא ומפליא לעשות

בחוקותי: עניינו של דוד וחג השבועות

במדבר: מיום ירושלים ליז בתמוז