בראשית תשעה

לך לך: אילו היה בדורו של אברהם

וירא: והוא עומד עליהם תחת העץ

חיי שרה: לברור מקחו של צדיק

תולדות: עבר הנהר, שפת הנהר והשלשלת

ויצא: נכסוף נכספתי לבית אבי

וישב: יום הולדת – יום הולדת אותך – מזל טוב

וישב: התוועדות יט כסלו

מקץ: תשמע חלום לפתור אותו

ויחי: אמא רחל – השיבי אותנו לגבולינו