היום בפרשה תשעה

חיים עם הזמן, לימוד יומי בפרשת השבוע

 

ויקרא: רביעישלישי, שני, ראשון


ויקהל פקודי: שביעיששיחמישירביעישלישישניראשון
כי תשא: שביעיששיחמישירביעישלישישני, ראשון
תצוה: שביעישלישישניראשון
תרומה: שביעיששיחמישירביעישלישישניראשון
משפטים: שביעיששיחמישירביעישלישישני חלק א, חלק ב, ראשון חלק א, חלק ב
יתרו: שביעיששיחמישירביעישלישישניראשון
בשלח: שביעיששיחמישירביעישלישישניראשון
בא: שביעיששיחמישירביעישלישישניראשון
וארא: שלישישניראשון
שמות: שביעיששיחמישירביעישלישישניראשון


פרשת ויחי: שביעי
פרשת ויחי: ששי
פרשת ויחי: חמישי
פרשת ויחי: רביעי
פרשת ויחי: שלישי
פרשת ויחי: שני
פרשת ויחי: ראשון


פרשת ויגש: שביעי
פרשת ויגש: ששי
פרשת ויגש: רביעי
פרשת ויגש: שלישי
פרשת ויגש: שני
פרשת ויגש: ראשון