סיפורי מעשיות משנים קדמוניות – מגדל תשעה

מעשה משבעה בעטלרס

לקריאת המעשה משבעה בעטלרס

שיעור שמיני, שיעור שביעי, שיעור ששי, שיעור חמישי, שיעור רביעישיעור שלישישיעור שנישיעור ראשון


 

מעשה מחכם ותם

לקריאת המעשה

שיעור עשירישיעור תשיעישיעור שמינישיעור שביעישיעור ששישיעור חמישישיעור רביעישיעור שלישישיעור שני חלק שנישיעור שני חלק ראשוןשיעור ראשון