שמות תשעה

ויקהל פקודי: המראות הצובאות: שלא יישאר אף כשרון חבוי
כי תשא: למה שבר משה את הלוחות
תצוה: לפרשת זכור: הקדמת זכירה לעשיה
תרומה: חודש אדר של משה, בו מת משה ובו נולד משה
משפטים: מקדש המדבר בכל מסעיהם
בשלח: שני שדיך כשני עופרים תאומי צביה הרועים בשושנים
בא: לכה דודי לקראת כלה נאה וחסודה
וארא: הוא אהרן ומשה – הם המדברים – הוא משה ואהרן
שמות: ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה