בראשית תשעו

ויחי: האלוהים הרועה אותי מעודי עד היום הזה

וישב: רועה ישראל האזינה, כיוסף נהוג צאנך

וישלח: מראות אמונת הלילה של יעקב

ויצא: פחד יצחק

תולדות: ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב

חיי שרה: והוצאתים מתוך ההפיכה

וירא: עולם חסד יבנה ותפילתינו תענה

לך לך: מאלפיים שנות תוהו לאלפיים שנות תורה

נח: ונהפכה למדת רחמים ע"י תפלת הצדיקים