הדף השבועי של הרב מרדכי אלון שליטא תשעו

וילך: הקהל את העם

ניצבים: נצבים לפני ה'
לסעודה שלישית: 'הנני', לערבות נצחית

כי תבא: להחיות מראשית

כי תצא: אשרי אדם שנברא בצלם

שופטים: אהבת צדק ותשנא רשע

ראה: הברכה, חילופה והמתנה האמיתית

עקב: הבטחות עם תנאים?

ואתחנן: סוד הגאולה בהתחדשות

דברים: את אשר יאהב ה' יוכיח


מטות: חומות של נדרים

פנחס: לנצֵח בשביל הנצח

בלק: להנהיג בחסד

חוקת: הזמן נטהר כשחיים

קורח: מחלוקת שאינה לשם שמיים

שלח: להפוך את העצה לרצון

בהעלותך: מזמור שיר חנוכת הנפש

נשא: ליישב את מדבר הנפש

במדבר: תפילת הדרך


בחוקותי: אם בחקיקותי – תלכו!

בהר: שובה ה' את שביתנו

אמור: לחיים, קדושים

אחרי מות: סיפור על מוות וחיים

שבת פסח: מצת הניצחון

מצורע: חפצי חיים
          לסעודה שלישית

תזריע: לראות ולהיוולד
          רביעי: היכן האור שבקצה המנהרה

שמיני: מה למעלה – ממך!

צו: להאיר את העולם עם אש תמיד

ויקרא: לב טהור ברא לי
         שיחת בונוס לסעודה רביעית


ויקהל: עושים אלוקות

כי תשא: לקדש את הרגליים ולהרים את הראש
           שיחת בונוס לסעודה רביעית

תצוה: הזית, הכהנים והדלקת הנשמה
        שיחת בונוס לסעודה רביעית

תרומה: 'עשו לי מקדש!' לבנות משכן בלב

משפטים: לאכול את המשפטים

בשלח: ניצחון – נצח ולא דמיון

בא: תשובה של לב כבד

וארא: לצאת ממצרים בשם הויה

שמות: פרשה חדשה, חומש חדש ובעיקר פרשתנו גם… מלך חדש


ויחי: הבן יקיר לי אפרים

מקץ: תשמע חלום לפתור אותו

וישב: שלוה בארמנותיך

וישלח: להאיר את הלילה – תפילת יעקב

ויצא: 'פחד יצחק' כנשק יום הדין אל מול לבן שביקש לעקור את הכל

תולדות: יצחק, המנחה והמנוחה

חיי שרה: תפילה לעני

וירא: לחיות בחסד

לך לך: לעשות רצונך אלוהי חפצתי ותורתך בתוך מעי

בראשית: מעגלי השמחה והאין סוף

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן