מה למעלה במדבר תשעו

מסעי

מוצאי שבת

שביעי

ששי

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון


מטות

מוצאי שבת

שביעי

ששי

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון


פנחס

מוצאי שבת

שביעי

ששי

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון


בלק

מוצאי שבת

שביעי

ששי

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון


חוקת

ששי

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון


קורח

מוצאי שבת

שביעי

ששי

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון


שלח

מוצאי שבת

שביעי

ששי

חמישי

שלישי

שני

ראשון


בהעלותך

מוצאי שבת

שביעי

ששי

רביעי

שלישי

ראשון


נשא

שביעי

ששי

חמישי

רביעי