מה למעלה דברים תשעו

וזאת הברכה

שביעי

ששי

חמישי

רביעי

שלישי


האזינו

מוצאי שבת

שביעי

ששי

חמישי

שלישי (ערב יום הכיפורים)

שני

ראשון


וילך

רביעי

שלישי

ערב ראש השנה


ניצבים

מוצאי שבת

שביעי

ששי

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון


כי תבא

שביעי (בהאדיטש)

ששי (בהאדיטש)

חמישי (שיעור מיוחד שנאמר מפי הרב על ציון קברו של הבעש"ט ז"ל במז'יבוז')

רביעי (שיעור מיוחד שנאמר מפי הרב על ציון קברו של רבי נתן זי'ע בברסלב)

שלישי

שני

ראשון


כי תצא

מוצאי שבת

שביעי

ששי

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון


שופטים

מוצאי שבת

ששי

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון


ראה

שביעי

ששי

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון


עקב

שביעי

ששי

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון


ואתחנן

נחמו נחמו, סיפור מן ההפטרה

שביעי

ששי

שלישי

שני


דברים

על קמצא ובר קמצא

ששי

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן