בראשית תשעז

ויחי: מויגש לויחי

ויגש: יש לנו אב זקן

וישב: התוועדות יט כסלו, ירושלים

וישלח: תתן אמת ליעקב

ויצא: תינוק – ניתוק – קינות – תיקון

תולדות: אל מול ליצני הדור

חיי שרה: חיים שיש בהם חיים

וירא: אהבת צדק ותשנא רשע

נח: אחת דיבר אלוקים שתיים זו שמעתי