מה למעלה – דברים תשעז

האזינו

מוצאי שבת תשובה / שרת2

שני / שרת2

ראשון / שרת2

נצבים

מוצאי שבת / שרת2

שביעי / שרת2

ששי / שרת2

חמישי / שרת2

רביעי / שרת2

ראשון / שרת2

כי תבא

ששי / שרת2

חמישי / שרת2

רביעי / שרת2

שלישי / שרת2

שני / שרת2

ראשון / שרת2

כי תצא

מוצאי שבת / שרת2

שביעי / שרת2

חמישי / שרת2

רביעי / שרת2

שלישי / שרת2

שני / שרת2

ראשון / שרת2

שופטים

מוצאי שבת / שרת2

ששי / שרת2

חמישי / שרת2

שלישי / שרת2

שני / שרת2

ראשון / שרת2

ראה

ששי / שרת2

חמישי / שרת2

שלישי / שרת2

עקב

מוצאי שבת / שרת2

שביעי / שרת2

ששי / שרת2

חמישי / שרת2

רביעי / שרת2

שני / שרת2

ואתחנן

מוצאי שבת / שרת2

שביעי / שרת2

ששי / שרת2

רביעי / שרת2

שני / שרת2

ראשון / שרת2

דברים

מוצאי שבת / שרת2

חמישי / שרת2

שלישי / שרת2

שני / שרת2

ראשון / שרת2