מה למעלה – שמות תשעז

ויקהל פקודי

מוצאי שבת / שרת2

חמישי / שרת2

רביעי / שרת2

שלישי / שרת2

שני / שרת2

ראשון / שרת2


כי תשא

לפרשת פרה / שרת2

מוצאי שבת / שרת2

ששי / שרת2

חמישי / שרת2

רביעי / שרת2

שלישי / שרת2

ראשון ושני / שרת2


תצוה

פורים ד / שרת2 : סעודה

פורים ג / שרת2 : מקרא מגילה

פורים ב / שרת2 : משלוח מנות ומתנות לאביונים

פורים א / שרת2 : תענית אסתר

ששי / שרת2

חמישי / שרת2

רביעי / שרת2

שלישי / שרת2

שני / שרת2

ראשון / שרת2


תרומה

מוצאי שבת / שרת2

שביעי / שרת2

ששי / שרת2

חמישי / שרת2

רביעי / שרת2

שלישי / שרת2

שני / שרת2

ראשון / שרת2


משפטים

מוצאי שבת / שרת2

ששי / שרת2

חמישי / שרת2

רביעי / שרת2

שלישי / שרת2

שני / שרת2

ראשון / שרת2


יתרו

מוצאי שבת / שרת2

עשרת הדברות חלק ד / שרת2

ששי / שרת2

עשרת הדברות חלק ג / שרת2

חמישי / שרת2

עשרת הדברות חלק ב / שרת2

רביעי / שרת2

עשרת הדברות חלק א / שרת2

שלישי / שרת2

שני / שרת2

ראשון / שרת2


בשלח

מוצאי שבת / שרת2

שביעי / שרת2

ששי / שרת2

חמישי / שרת2

רביעי / שרת2

שלישי / שרת2

שני / שרת2

ראשון / שרת2


בא

מוצאי שבת / שרת2

שביעי / שרת2

ששי / שרת2

חמישי / שרת2

רביעי / שרת2

שלישי / שרת2

שני / שרת2

ראשון / שרת2


וארא

מוצאי שבת / שרת2

ששי / שרת2

שביעי / שרת2

ששי / שרת2

חמישי / שרת2

רביעי / שרת2

שני / שרת2

ראשון / שרת2


שמות

מוצאי שבת / שרת2

שביעי / שרת2

ששי / שרת2

חמישי / שרת2

רביעי / שרת2

שלישי / שרת2

שני / שרת2

ראשון / שרת2


הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן