מה למעלה – בראשית תשעח

ויחי

מוצאי שבת/ שרת2
שביעי/ שרת2
ששי/שרת2
חמישי/ שרת2
רביעי/ שרת2
שלישי/ שרת2
שני/ שרת2
ראשון/ שרת2

ויגש

מוצאי שבת/ שרת2
שביעי/ שרת2
ששי/ שרת2
חמישי/ שרת2
רביעי/ שרת2
שליש/ שרת2
שני/ שרת2
ראשון/ שרת2

מקץ

מוצאי שבת/ שרת2
חמישי/ שרת2
רביעי/ שרת2
שלישי/ שרת2
שני/ שרת2
ראשון/ שרת2

וישב

מוצ"ש/ שרת2
שביעי/ שרת2
ששי/ שרת2
חמישי/ שרת2
רביעי/ שרת2
שלישי/ שרת2
שני/ שרת2
ראשון/ שרת2

וישלח

מוצאי שבת/ שרת2
שביעי/ שרת2
ששי/ שרת2
חמישי/ שרת2
רביעי/ שרת2
שלישי/ שרת2
שני/ שרת2
ראשון/ שרת2

ויצא

מוצאי שבת/ שרת2
שביעי/ שרת2
ששי/ שרת2
חמישי/ שרת2

תולדות

רביעי/ שרת2
שלישי/ שרת2
שני/ שרת2
ראשון/ שרת2

חיי שרה

ששי ושביעי / שרת2

חמישי/ שרת2
רביעי/ שרת2
שלישי/ שרת2
שני/ שרת2

נח

שני/ שרת2

בראשית

לקראת פרשת בראשית / שרת2