מה למעלה – ויקרא תשעח

תזריע מצורע

שני/ שרת2
ראשון/ שרת2

הגדה של פסח

הלל בלילה/ שרת2
ושמרתם את המצות/ שרת2
ואת עמלנו אלו הבנים/ שרת2
וירעו אותנו המצרים/ שרת2
לשנה הבאה בני חורין/ שרת2
יחץ/ שרת2
אנוס על פי הדיבור/ שרת2
הא לחמא עניא/ שרת2
ורחץ/ שרת2
ראשון/ שרת2
הקדמה/ שרת2
פטרת שבת הגדול/ שרת2
הפטרת ראש חודש/ שרת2
שבת וראש חודש שבת ופסח/ שרת2