מה למעלה – שמות תשעח

ויקהל פקודי

מוצש/ שרת2
שבת/ שרת2
ששי/ שרת2
חמישי/ שרת2
רביעי/ שרת2
שלישי/ שרת2
שני/ שרת2
ראשון/ שרת2

כי תשא

מוצאי שבת/ שרת2
שלישי/ שרת2
ראשון ושני/ שרת2

תצוה

מוצאי שבת/ שרת2
לשבת זכור/ שרת2
שביעי/ שרת2
חמישי ששי/ שרת2
רביעי/ שרת2
שלישי/ שרת2
שני/ שרת2
ראשון/ שרת2

תרומה

מוצאי שבת/ שרת2
שביעי/ שרת2
ששי/ שרת2
חמישי/ שרת2
רביעי/ שרת2
שלישי/ שרת2
שני/ שרת2
ראשון/ שרת2

משפטים

מוצאי שבת/ שרת2
שביעי/ שרת2
ששי/ שרת2
חמישי/ שרת2
רביעי/ שרת2
שלישי/ שרת2
שני/ שרת2
ראשון/ שרת2

יתרו

חמישי/ שרת2
רביעי/ שרת2
שיחה לטו בשבט/ שרת2
שני/ שרת2
ראשון/ שרת2

בשלח

מוצאי שבת/ שרת2
שביעי/ שרת2
ששי/ שרת2
חמישי/ שרת2
רביעי/ שרת2
שלישי/ שרת2
שני/ שרת2
ראשון/ שרת2

בא

חמישי/ שרת2
רביעי/ שרת2
שלישי/ שרת2

שמות

מוצאי שבת/ שרת2
שביעי/ שרת2
ששי/ שרת2
חמישי/ שרת2
רביעי/ שרת2
שלישי/ שרת2
שני/ שרת2
ראשון/ שרת2