מה למעלה – בראשית תשפ

ויחי

ששי של הפרשה: "מאת בני חת" – האם אין מילים מתאימות יותר לסיום וסיכום חייו של יעקב וצוואתו?. האזנה
חמישי של הפרשה: לישועתך – ורק לישועתך! – קיויתי ה'. האזנה
רביעי של הפרשה: ממצרים להרי עיבל וגריזים וליוסף הצדיק בשכם. האזנה
שלישי של הפרשה: אפרים ומנשה וכל השבטים: דגי הים וחיות היבשה. האזנה
שני של הפרשה: מנשה ואפרים חלק ב' – שני החלקים בכל אחד מאיתנו. האזנה
ראשון של הפרשה: אפרים ומנשה בשלושה חלקים. חלק א': רק השאלות. האזנה

ויגש

חמישי של הפרשה: עוד יוסף חי וסרח -היא לא(!)-בת אשר. האזנה
רביעי של הפרשה – האזנה
שלישי של הפרשה: אל תרגזו בדרך. האזנה
שני של הפרשה: אז איך מקבלים יסורים? בעצבות, בכעס או בהכנעה? האזנה
ראשון של הפרשה: כאילו אני יחידי בעולם – קריאה מחודשת בנאומו של יהודה. האזנה

מקץ

חמישי של הפרשה – האזנה
רביעי של הפרשה – האזנה
שלישי של הפרשה – האזנה
שני של הפרשה ונר ראשון של חנוכה – האזנה

וישב

ששי – האזנה
חמישי – האזנה
רביעי – האזנה

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן