מה למעלה שמות תשפ

ויקהל פקודי

"קישוטי הכלה" לשבת המלכה המיוחדת כל כך שלנו. האזנה
"ויכלא העם מהביא" – הסגר ןאהבה ממרחק שני מטר. האזנה
חור – בנה של מרים ונצחון הקורונה. האזנה
הן עם לבדד ישכון… על ויקהל שבבידוד. האזנה

כי תשא

"כתר" התשובה: רק על עצמי לספר (עוד לא) ידעתי… שיעור קצר לפרשת המגיפה והתיקון. האזנה

תצוה

"זכור" – עמלק ומגיפת הקור-או-נע. האזנה
לכבוד ולתפארת: בגדי הכהונה ואני חלק ב'. האזנה
לכבוד ולתפארת: בגדי הכהונה ואני חלק א'. האזנה
שני של הפרשה: אז במי בוחר היום ובכל יום הקב"ה ואיך זה קשור לפרשת תצוה. האזנה
ראשון של הפרשה: אדני המשכן ושמן הזית. האזנה

תרומה

לקריאה והורדה של טועמיה חיים

חמישי של הפרשה: עצי שיטים עומדים. האזנה
רביעי של הפרשה: עורות תחשים. האזנה
שלישי של הפרשה: עצי שיטים – מה זה בעצם משנה מהיכן היו לנו עצי שיטים. האזנה
שני של הפרשה: להשלמת ראשון של הפרשה. האזנה
ראשון של הפרשה: בלבבי משכן אבנה – הקדמה לפרשיות בנין המשכן. האזנה

לקריאה:
בלבבי משכן אבנה
אורה של המנורה
עצי שיטים שבתוכי
על תחשים ועל תחושות
עצי שטים עומדים – לעד

משפטים

לקריאה והורדה של טועמיה חיים

רביעי של הפרשה. האזנה
שלישי של הפרשה: "אף אחד לא חייב לך" למצוות ההלוואה. האזנה
שלישי של הפרשה. האזנה
שני של הפרשה. האזנה

לקריאה:
עבד עברי כפתיחה
לב של כלב
כבוד הגנב וחירותו
את העני עמך_משפטים תשפ

יתרו.

לקריאה והורדה של טועמיה חיים

חמישי של הפרשה: ההקדמה למתן תורה חלק ב'. האזנה
רביעי של הפרשה: והייתם לי (!) סגולה מכל העמים, ההקדמה למתן תורה חלק א'. האזנה
שני של הפרשה: יתרו-ההכנה האמתית למתן תורה, בימים ההם ובכל יום ויום. האזנה
ראשון של הפרשה: מי באמת היה יתרו ומהו ה"יתרו" שבתוכי. האזנה

לקריאה:
והייתם לי סגולה
המימד החמישי
האור מתוך החושך

בשלח

ששי של הפרשה: "המן – מעשה מבטחון". לפרשת השבוע של כל השבתות ושל כל הימים. האזנה
רביעי וחמישי של הפרשה: נצחון ההתמכרות. שיעור כפול לקריעת הים ולשירת הים. האזנה
שלישי של הפרשה: פינת החי: על כלבים מוזרים ועל סוסים משונים. האזנה
שני של הפרשה: מתפללים -"מקטרים" -(והעיקר ששוב) מתפללים. האזנה
ראשון של הפרשה: פן ינחם העם..ושבו מצריימה. – מאיזו מלחמה "פחד" הקב"ה? האזנה

בא

ששי של הפרשה: כי גורשו ממצרים – בסיעתא דשמיא! האזנה
חמישי של הפרשה: פסח מצרים שבכל הדורות. האזנה

וארא

רביעי-ששי של הפרשה: עשרת המופתים לניצחון הפרעה שבתוכי – פרק א'. האזנה
שלישי של הפרשה: "למה מי הם?!" האזנה
שני של הפרשה: משה ואהרון בכהניו" איך אפשר לצאת ממצרים? האזנה
ראשון של הפרשה: בא – אלי!!! (ו)דבר אל פרעה. מה לעשות כדי שהדיבורים שלי יפעלו לפחות על עצמי. האזנה

שמות

חמישי וששי של הפרשה: ישמח משה במתנת חלקו – מתנה מיוחדת משבת פרשת שמות. האזנה
רביעי של הפרשה: האם יכול להיות שה' יתברך לא גילה לאף אחד (אפילו לא למשה) שכשנצא ממצרים נקבל תורה?! האזנה
שלישי של הפרשה: תחשוב טוב – יהיה טוב. האזנה
שני של הפרשה: היאורה תשליכוהו – למה דוקא ליאור?. האזנה
ראשון של הפרשה: אשר לא ידע את יוסף. האזנה

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן