הדף השבועי לפרשת בהר תשעו

רצף הפרשות האחרונות משול לטיפוס על הר גבוה, כאשר בכל שלב נדמה שכבר הגענו לפסגה, אך התורה מלמדת אותנו שיש עוד פסגה גבוהה יותר. 'אחרי מות' הגענו ל'קדושים' ומשם העפלנו אל 'אמור', אל האמיר, אל הצמרת, והנה אנחנו ממשיכים ועולים 'בהר סיני', ומגלים גבהים ועומקים נוספים במשימת הספר כולו.

ספר ויקרא, ספר הקריאה של הקב"ה אל כל אדם על מנת שיהיה משה, שיהיה מושה את עצמו ואת עולמו למעלה, מגלה לנו עוד ועוד שהכל יכול להתקדש על ידך ועל ידִי. כדי לקדש עולם, צריך לחלוש על שלושה מעגלים שנקראים בספרים עש"ן – 'עולם', "שנה' ו-'נפש'.

נתחיל מהסוף, כי זו ההתחלה. 'ונפש כי תקריב'. האם יכול אדם באשר הוא אדם, בשר ודם, להיות קדוש? זהו החידוש הגדול של ספר ויקרא, של תורת הא-להים. האדם המורכב מהנפש האלקית אך גם מהנפש הבהמית הדומיננטית שרוצה לשרוד ו'על הדרך יוצרת עולם שבו אדם לאדם גם יכול להיות זאב – האדם הזה יכול להיות קדוש. כיצד? במשך שבע פרשות, ששיאן בפרשת 'קדושים' מלמדת אותנו התורה שאפשר. עם ישראל כולו וכל אחד מאתנו מקבל תפקיד לשמור על הקדושה הזו ולגלותה לעולם כולו. 'דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו'. התפקיד שלכם הוא להוביל את העולם אל האמונה והידיעה שהוא נברא כדי שתהיה לקב"ה דירה בתחתוניים והדרך היחידה להגיע לתכלית הזו היא להאמין, להתאמן בזה, ולחיות חיי קודש.

הורדה והדפסה של הדף השבועי לפרשת בהר

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן