הדף השבועי לפרשת ויצא תשעח

פתיחתה של הפרשה נראית על פניו כמעין מסלול ליעד מועדף, פסוק אפור, ממש כמו הוראות ב- WAZE –
וַ יצֵֵּ֥א יעֲ קב מִ באֵֵּ֣ר שבַָׁ֑ע וֵַּ ילֶךְּ חָרַָֽנָה.
הפסוק נראה אולי אפילו קצת מיותר, שהלא לקראת סוף הפרשה הקודמת התורה סיפרה לנו בפירוש –
וַ י שמֵַ֣ע יעֲ קב אֶל אָבִֹ֖יו וְּאֶל אִ מָׁ֑ ו וֵַּ ילֶךְּ פַ דֵָ֥נַֽה אֲרַָֽם.
אך בהעמקה, נראה כי כותרת זו, לא רק שאיננה מיותרת אלא היא אף משמשת ככותרתו של החלק השני של ספר בראשית.
על שם מה נקראה 'באר שבע'?
שמה של באר שבע ניתן לה על שם משהו – פעמיים. בפעם הראשונה היא נקראת 'באר שבע' בברית בין אברהם
לאבימלך ובפעם השניה היא נקראת בשמה על ידי יצחק בברית שלו, כאשר חופרים עבדיו באר –
וַ יקְּרֵָ֥א אתָ ה שבְּעָָׁ֑ה עַל כֵּ֤ן שֵּם הָעִיר֙ באֵֵּ֣ר שֶבַע עַֹ֖ד הַ י ום הֶַַֽז ה.
זוהי העיר היחידה שנקראת בשם פעמיים ובכל פעם מסיבה אחרת; משני 'באר שבע' יוצא יעקב אבינו – מזו של אברהם ומזו של יצחק. לאורך ימי חייו הוא יֵצא מבאר שבע פעמיים – הפעם הראשונה, כעת, זה בגלל שעשו מבקש להרוג אותו והוא בורח מפניו לחרן, והפעם הבאה תהיה כאשר הוא יֵצא מבאר שבע מוקף בבניו, בבנותיו ובנכדיו – בדרך אל יוסף, למצרים, אל גלות מצרים. זו 'באר שבע בריבוע'.

הורדה והדפסה של הדף השבועי לפרשת ויצא

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן