הדף השבועי לפרשת ויקרא תשעו

 

השבוע אנו זוכים לפתוח חומש ופותחים את הלב לעיסוק בקרבנות בקדושה ובטהרה.

א"ר אסי מפני מה מתחילים לתינוקות בתורת כהנים ואין מתחילים בבראשית, אלא שהתינוקות טהורים והקרבנות טהורים יבואו טהורים ויתעסקו בטהרות

שמות רבים נעטרו לחומש שלנו: תורת כהנים, ספר הקדושה ועוד. אבל השם הכי מוכר, הכי 'שלנו', הוא 'ויקרא' (נהגה מלעיל). למדנו כבר ששמו של חומש הוא לא רק המילה הראשונה או מהראשונות שלו, אלא יש בו כדי לתת משמעות לחומש כולו. כך 'בראשית' איננה רק המילה הראשונה של הספר הראשון, אלא כל משמעות הספר היא תיאור הראשית, תיאור היסודות עליהם מושתת הכל. 'שמות' איננו רק הרשימה השמית של יורדי מצרים המופיעה בתחילת הספר. מגמת הספר כולו היא גילוי השמות בעולם שבו מבקשים המצרים לכלות את השם ולהפוך עם לעבדים. אנו באים כנגדם ומגלים שלכל איש יש שם ותפקיד, וממילא כל אחד יכול להיות מקום לאלוקות ובלבבו משכן לבנות. מצוין.

 

הורדה והדפסה של הדף השבועי לפרשת ויקרא

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן