הדף השבועי לפרשת ויקרא תשעח

כהקדמה לחג הפסח ולספר ויקרא נתחיל ללמוד את החיבור שביניהם. חומש ויקרא פותח בגילוי הגדול ביותר שבין האדם לקב"ה –
לכל דברות ולכל אמירות ולכל צוויים קדמה קריאה לשון חיבה, לשון שמלאכי השרת משתמשין בו, שנאמר, וקרא זה אל זה, אבל לנביאי האומות עכו"ם נגלה אליהן בלשון עראי וטומאה, שנאמר ויקר אלהים אל בלעם.
ואין הדבר הוא בגלל שנביאי ישראל הם בעלי הזכות הגדולה אלא בגלל זכותם של ישראל –
לאמר. צא ואמור להם דברי כבושים, בשבילכם הוא נדבר עמי, שכן מצינו שכל ל"ח שנה שהיו ישראל במדבר כמנודים מן המרגלים ואילך, לא נתייחד הדבור עם משה, שנאמר ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות, וידבר ה' אלי לאמר, אלי היה הדבור.
'רק בשבילכם, רק בזכותכם בא גילוי החיבה הגדולה של תחילת ספר ויקרא', הבא מיד לאחר הפסוקים שחותמים את ספר שמות.

הורדה והדפסה של הדף השבועי לפרשת ויקרא

 

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן