הדף השבועי לפרשת חוקת תשעו

מכירים את התחושה שיש מישהו שמחזיק ומחזק את ידך לאורך כל הדרך, אך בשלב מסוים, כשאתה ממש צריך אותו, הוא פתאום נעלם? כך הרגשתי כשהתחלתי לעיין בפרשת חקת עם רש"י. בכל הפרשות מתחילת ספר במדבר, נותן לנו רש"י את 'התנופה' הראשונה בכל פרשה מסביר את הקשר ואת הסמיכות שביניהן. כך, למשל, בתחילת פרשת בהעלותך, אמר לנו רש"י –

למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים, לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה אז דעתו כשלא היה עמהם בחנוכה.. אמר לו הקב"ה חייך שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומיטיב את הנרות.

כך בתחילת פרשת שלח, הסביר רש"י עד כמה לא למדו המרגלים לקח –

למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים, לפי שלקתה על עסקי דבה שדברה באחיה, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר.

וכך אף בפרשת קרח, שם נתן לנו רש"י בסיס לתחילת ההבנה, כשהוא הסביר שמחלקות קרח קשורה היטב לפרשת ציצית בה הסתיימה הפרשה הקודמת –

מה עשה? עמד וכנס מאתים וחמשים ראשי סנהדראות… והלבישן טליתות שכולן תכלת, באו ועמדו לפני משה…

לעומת זאת, כשניסיתי להבין מהיכן 'צצה' פרשת חקת – רש"י 'לא היה שם' כדי לתת לי קצה חוט ולא הסביר את הסמיכות לפרשת קרח!

הורדה והדפסה של הדף השבועי לפרשת חוקת

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן