הדף השבועי לפרשת חוקת תשעז

נפתח בשאלה – פרשת חקת מתחילה בענין פרה אדומה, והיא מתארת את הטהרה מטומאת המוות, מאבי אבות הטומאה.

כל הפרשיות הקודמות בספר במדבר ממשיכות את הפרשיות שקדמו להן, ואם הקשר אינו ברור לנו – הרי שרש"י טרח לבארו עבורנו. כך פרשת נשא ממשיכה את מפקד הלווים שהחל בפרשת במדבר, פרשת בהעלותך, הפותחת בהעלאת הנרות במנורה על ידי אהרן, ממשיכה את פרשת הנשיאים שבסיום פרשת נשא, וכפי שמביא רש"י –

שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה אז דעתו, כשלא היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו, אמר לו הקב"ה חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות.

גם סיומה של פרשת בהעלותך במעשה מרים מהווה הקדמה לפרשת שלח הפותחת בלשון הרע של המרגלים –

לפי שלקתה על עסקי דיבה שדברה באחיה, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר.

כך מסתיימת פרשת שלח במצוות הציצית אשר צמודה לה פרשת קרח, בה טוען קרח על מנהיגותו של משה בטענות על טלית שכולה תכלת וכו'.

הורדה והדפסה של הדף השבועי לפרשת חוקת

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן