הדף השבועי לפרשת כי תשא תשעז

השבת, פרשת 'כי תשא', היא גם 'שבת פרה', הבאה מיד לאחר פורים כדי שנזכה אנחנו להיטהר מטומאת המת לקראת הפסח, ורבותינו גילו לנו כי רק על ידי פורים, על ידי 'ונהפוך הוא' יכולים להגיע לטהרת הפרה האדומה, ומשם להגיע אל הדרור, החירות של פסח.
'ראשון' ו-'שני' של הפרשה הן שתי קריאות ארוכות מאוד, אולי הארוכות ביותר בתורה. 'ראשון' פותח בפרשת מחצית השקל, עובר אל הכיור, אל שמן המשחה ואל קטורת הסמים וסממניה ואחר כך אף בבניית המשכן עצמו. קריאת 'שני', הארוכה אף היא, עוסקת בחטא העגל ובמסירות הנפש של משה על כלל ישראל.

הורדה והדפסה של הדף השבועי לפרשת כי תשא

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן