הדף השבועי לפרשת מקץ תשעח

וַיְהִִ֕י מִ קֵּּ֖ץ שנָתַַ֣יִם יָמִִ֑ים וּפַרְ עה ח לם וְהִ נֵּּ֖ה ע מֵ֥ד עַל הַיְ אר.
הפעם לא נדבר על תוכן הקריאה אלא על שם הפרשה – מקץ. ראשית ננסה להבין 'ויהי מקץ שנתיים ימים' – ממתי? מדובר על שנתיים אחרי מה? רש"י בסוף פרשת וישב מפרש כי הכוונה היא לתום שנתיים מאז פתר יוסף את חלומותיהם של שר המשקים ושר האופים בבית הסוהר – ואז חלם פרעה את חלומו על היאור.
וצריך להבין למה זה חשוב לדעת שזה היה אחרי שנתיים. ואם זה היה אחרי שנה וחצי או שלוש שנים – זה היה משנה משהו? בסיפורים אחרים לא נאמר לנו אחרי כמה זמן הם התרחשו מאז הסיפור שקדם להם – למשל לגבי אשת פוטיפר לא נאמר כמה זמן לאחר שיוסף התחיל לעבוד אצלם בבית היא התחילה עם הפניות שלה אליו או למשל כמה חודשים יוסף היה בבית הסוהר עד שקיבל את האחריות על יתר האסירים – ומדוע כאן חשוב לציין שזה היה לאחר שנתיים?

הורדה והדפסה של הדף השבועי לפרשת מקץ

 

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן