את העיון בפרשת נח אני רוצה לפתוח בכלל יסודי שלימְדנו רבנו הרב צבי יהודה קוק זצ"ל. הוא היה נוהג להדגיש לנו את הזוגיות שבפרשיות התורה. בכל התורה כולה אנו נפגשים בזוגיות – הפרשיות, במיוחד לאורך ספר בראשית, מחולקות לזוגות, כאשר האחת מדברת על רעיונות גדולים וכלליים, והשניה, העוקבת אחריה, פורטת את אותם רעיונות לפרטים. טענתו הייתה שכל ידיעה או לימוד חייבים להיות כפולים – הן את הרעיון הכולל ואת התפרטותו והשלכותיו כלפינו. נכון הוא שלא תמיד שמים לב לזה, אבל מי שמעמיק חייב להכיר שכל התבוננות הינה כפולה. כך גם בחיים – בכל תופעה או דבר בו אנו נפגשים לאורך ההיסטוריה, בין אם הוא רוחני ובין אם הוא גשמי, יש שני צדדים – הצד האובייקטיבי והצד הסובייקטיבי, ועלינו לבחון תחילה את הדבר בהופעתו הכללית ולאחר מכן ללמוד ולשכלל ולברר כיצד הוא מתפרט כלפינו ומלמד אותנו.

הורדה והדפסה של הדף השבועי לפרשת נח