הדף השבועי לפרשת תצוה תשעו

פרשת 'תצוה' משלימה את פרשת תרומה וביחד הן מהוות חטיבה אחת העוסקת בציוויים על מלאכת המשכן. אם בפרשת תרומה עסקנו במשכן כולו – החל בחצר ועד לקודש הקודשים – הרי שבפרשת תצוה אנו עוסקים בעובדי המשכן, בבגדיהם ובמשיחתם למלאכת הקודש. זהו עניינה של פרשת תצוה – חוץ מאשר בשני הפסוקים הראשונים שלה, שעוסקים בצווי לקיחת שמן הזית למאור ונראים כאילו מוקמו כאן בטעות כביכול:
וְאַתָּּה תְּצַוֶּּה אֶּת בְּנֵי יִ שרָּאֵל וְיִקְחוּ אֵלֶּיךָּ שֶּמֶּן זַיִת זָּךְ כָּּתִית לַמָּּאוֹר לְהַעֲלֹת נֵר תָּּמִיד. בְּאֹהֶּל מוֹעֵד מִחוּץ לַפָּּרֹכֶּת אֲשֶּר עַל הָּעֵדֻת יַעֲרֹךְ אֹתוֹ אַהֲרֹן וּבָּנָּיו מֵעֶּרֶּב עַד בֹּקֶּר לִפְנֵי ה' חֻקַּת עוֹלָּם לְדֹרֹתָּם מֵאֵת בְּנֵי יִשרָּאֵל

יש כאן בעיה של הקשר המעוררת תמיהה קשה. בפסוקים הללו מתוארת עבודת המנורה על ידי הכהן – מה זה קשור לכאן בכלל, בין הציווי על הקמת המשכן לבין ציוויי עשיית הבגדים לכהנים? הרי כל הציוויים הרבים הקשורים בעבודת הכהנים ירוכזו בהמשך, לאחר הקמת המשכן!

הורדה והדפסה של הדף השבועי לפרשת תצוה

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן