הדף השבועי לפרשת תרומה תשעח

פרשת 'תרומה' פותחת בעצם את חמש הפרשיות האחרונות של ספר שמות העוסקות בצדדי בניית המשכן. תחושה אחת העולה בקריאות האחרונות היא שמפרשת יתרו ואילך כמעט ולא ניתן להסתדר במרחב הכרונולוגי של הספר, אלא אם כן מצטיידים בפירושו של רש"י, ה- WAZE שלנו.
כך לדוגמא – הגעתו של יתרו מתוארת לפני פרשת מתן תורה אך רש"י מדייק לנו כי כל הפרשה התרחשה אחרי מעמד הר סיני. גם עליית משה אל הר סיני אל האלוקים בקולות ולפידים לקבל את התורה ב-ו' בסיון כתובה בפרשת יתרו, ואילו מאורעות הימים שקדמו לכך – ד' ו-ה' בסיון, ערב מתן תורה – מפורטים כהשלמות – לפי רש"י – בסוף פרשת משפטים. והנה מיד לאחר מכן, בפתיחת פרשתנו מצווה הקב"ה את משה לדבר אל בני ישראל כדי שירימו תרומה לבנית המשכן, אך רש"י מפרש כי –
אין מוקדם ומאוחר בתורה, מעשה העגל קודם לצווי מלאכת המשכן ימים רבים היה, שהרי בי"ז בתמוז נשתברו הלוחות, וביום הכפורים נתרצה הקב"ה לישראל, ולמחרת התחילו
בנדבת המשכן והוקם באחד בניסן.
פרשת משפטים הסתיימה בעלייתו של משה להר ושהייתו בו ארבעים ויום וארבעים לילה ובירידתו מצא את העם חוטאים בעגל – 'אבל על כך', כאילו אומרת התורה, 'נספר מאוחר יותר, בעוד שלשה שבועות בפרשת 'כי תשא'. בינתיים נספר על המשכן – כי אין מוקדם ומאוחר'. מה קורה כאן?! נתרכז בפרשתנו – מדוע באמת מוצמדת הפרשה שלנו לפרשת משפטים ולא נדחית אל אחרי חטא העגל?

הורדה והדפסה של הדף השבועי לפרשת תרומה

 

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן