הדף השבועי לשבת חול המועד פסח תשעז

עם צאתו של יום טוב ראשון של פסח הננו מוכנים ומזומנים לספור את ספירת העומר, ואנו נקדיש את המילים הבאות למצווה המיוחדת הזו שתלווה אותנו בשבעת שבועות הקרובים.
כדאי לזכור ולהזכיר כבר בתחילת דברנו, כי המצווה לספור היא רק המעטפת של המצווה האמיתית שעדיין לא זכינו לקיים בימינו, ואשר בעזרת ה' נזכה לקיימה במהרה בבנין המקדש, שהרי מיד בלילה שממחרת הפסח היו יוצאים הכהן, עם ישראל ושלוחי בית דין אל השדות שליד ירושלים, לוקחים מהעומרים שהיו מחוברים ומסומנים כבר מערב החג, וכפי שמספרת המשנה –
כיצד היו עושין? שלוחי בית דין היו יוצאין מערב יום טוב ועושין אותו כריכות במחובר לקרקע כדי שיהא נוח לקצור. כל העיירות הסמוכות לשם מתכנסות לשם כדי שיהא נקצר
בעסק גדול. כיון שחשיכה אומר להן – בא השמש? אומרין הין, בא השמש? אומרין הין, בא השמש? אומרין הין. מגל זו? אומרין הין, מגל זו? אומרין הין, קופה זו? אומרין הין, קופה זו? אומרין הין. בשבת אומר להן – שבת זו? אומרין הין, שבת זו? אומרין הין. אקצור? והן אומרין לו קצור. שלשה פעמים על כל דבר ודבר והן אומרין הין הין הין. כל כך למה? מפני הבייתוסין שהיו אומרין אין קצירת העומר במוצאי יום טוב.
את העומר הזה היו מוליכים אל בית המקדש ומניפים אותו וזוהי 'הנפת העומר'. כדי להתחיל את כל ה-'עסק' היו מתחילים לספור 'מִמָּחֳרַת הַשַבָּת מִיּוֹם הֲבִיאֲכֶם אֶת עֹמֶר
הַתְּנוּפָּה שֶבַע שַבָּתוֹת תְּמִימֹת תִהְּיֶינָּה' – אך אנו בימינו עדיין לא זכינו לכך ולכן אנו רק סופרים, כשהעיקר חסר – הקצירה, ההנפה, המנחה.

הורדה והדפסה של הדף השבועי לשבת חול המועד פסח

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן