הדף השבועי לשבת פסח תשעו

בשבוע הפסח, זוכים 'לחיות עם הזמן', להתכונן לליל הסדר ולהיות ראויים כבר השנה לעשות אותו ככל חוקותיו וככל משפטיו, בירושלים הבנויה ובבית המקדש שיבנה במהרה בימינו.

הסיפור של פסח מתחיל כבר ביום שלפניו, ובעצם זהו המועד היחיד שקיום במצוות בימים שקודמים לו הם 'תנאי כניסה' קריטי אליו. בלילה שלפני ליל הסדר, עם צאת הכוכבים, אנו ניגשים לבדיקת חמץ בבתינו. 'אור לארבעה עשר בודקים את החמץ לאור הנר. בבוקרו של ערב פסח נשרוף את החמץ באש ולאחר מכן נבטל את החמץ לגמרי לגמרי:

כל חמירא וחמיעא דאיכא ברשותי, דלא חזיתיה ודלא בערתיה, לבטיל ולהוי הפקר כעפרא דארעא

זה דבר מדהים, שעיקר ביטול החמץ הוא לא בשריפה ולא בבדיקה – אלה הן רק פעולות שחכמים תיקנו לעשות בנוסף לפעולה העיקרית. ביטול החמץ הוא בביטול בלב! כך מגדירים חז"ל את התוקף ההלכתי של הביטול הזה:

שיבטלו בלבו ויחשוב אותו כעפר וישים בלבו שאין ברשותו חמץ כלל.

עיון קצר ביסוד הביטול הזה יגלה לנו עומק גדול כל כך, שמהווה שער כניסה אל כל סיפור יציאת מצרים, של אז ושל היום.

הורדה והדפסה של הדף השבועי לשבת פסח

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן