הדף השבועי – עיונים בפרקי אבות ב' תשע"ח

רבי שמעון בן נתנאל, תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי, שאמר שהדרך הטובה אשר ראוי שידבק בה האדם היא 'רואה את הנולד', אומר בהמשך הפרק משנה נוספת התמוהה בעצם מיקומה במסכת וגם בהקשר שיש בין חלקיה. כל אחדמתלמידיו של רבן יוחנן מצוטטים בהמשך הפרק באמירתם המחולקת לשלשה חלקים, אשר כולם כולם מייצגים ערכים בסיסיים בתורה, ביהדות. למשל 'יְהִי כְבוֹד חֲבֵרָךְ חָבִיב עָלֶיךָ –
כְשֶלָךְ', 'יְהִי מָמוֹן חֲבֵרָךְ חָבִיב עָלֶיךָ כְשֶלָךְ… וְכָל מַעֲשֶיךָ יִהְיוּ לְשֵם שָמָיִם', 'וְדַע מַה שֶתָשִיב לָאַפִיקוֹרוֹס' וכו'. לעומת זאת דבריו של רבי שמעון הם –
רַבִּּי שמְעוֹן אוֹמֵר, הֱוֵי זָהִּיר בִּּקְרִּיאַת שמַע וּבִּתְפִּלָּה. וּכְ שֶׁאַתָּה מִּתְפַּלֵּל, אַל תַּעַשׂ תְּפִּלָּתְךָ קֶׁבַע, אֶׁלָּא רַחֲמִּים וְתַחֲנוּנִּים לִּפְנֵי הַמָּקוֹם בָּרוּךְ הוּא, שֶׁנֶּׁאֱמַר )יואל ב( 'כִּּי חַנּוּן וְרַחוּם הוּא אֶׁרֶׁךְ אַפַּיִּם וְרַב חֶׁסֶׁד וְנִּחָם עַל הָרָעָה'. וְאַל תְּהִּי רָ שע בִּּפְנֵי עַצְמָךְ .
החלק הראשון נשמע כהלכות תפילה ולא ברור מה מקומם של הדברים הללו כאן במסכת אבות, מסכת 'דרך ארץ', לא של הלכות. החלק השני של המשנה מדבר על סגנון התפילה, שלא יהיה קבוע ומאולץ. אגב, הפסוק אותו מצטט רבי שמעון, פותח במילים –
וְקִּרְע֤וּ לְבַבְכֶׁם֙ וְאַל בִּּגְדֵיכֶֶׁ֔ם וְ שוּבוּ אֶׁל ה' אֱלֹהֵיכֶֶׁ֑ם כִִּּּֽי חַנּ֤וּן וְרַחוּם֙ הֶ֔וּא אֶׁ֤רֶׁךְ אַפַּ֙יִּם֙ וְרַב חֶֶׁ֔סֶׁד וְנִּחָׁ֖ם עַל הָרָעִָּֽה.
בהמשך נראה איך תחילת הפסוק חשוב להבנת הדברים. והחלק השלישי בדבריו 'אל תהי רשע בפני עצמך' נשמע – – בכלל לא קשור לשני החלקים הראשונים שמדברים על התפילה.

הורדה והדפסה של הדף השבועי – עיונים בפרקי אבות ב' תשע"ח

 

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן