הדף השבועי – פרשת וישלח תשע"ט

עברנו את לבן נעבור גם את עשו, אבל עכשיו, בתחילת הפרשה, אנחנו נמצאים בדיוק בתפר שבין שניהם.
ממחניים שולח יעקב –
מַלְאָכִים֙ לְפָנָָ֔יו אֶל עֵ שוָׂ֖ אָחִִ֑יו אַַ֥רְצָה שעִָׂ֖יר שדֵַ֥ה אֱדֽוֹם.
הוא מכין נאום מלוטש שבו הוא יעביר לעשו מסר גדול דרך אותם מלאכים. מן הסתם לנאום כה גדול יש חשיבות רבה. מה הוא אומר שם? הנה מילותיו –
כֹֹּ֤ה אָמַר֙ עַבְ דךָָ֣ יעֲקָֹ֔ב עִם לָבָָ֣ן גרְ תי ואֵחַָׂ֖ר עַד עָֽ תָה.
נתעכב על חלקו האחרון של המשפט – 'ואחר עד עתה'.
המפרשים אומרים שהכוונה היא לאיחור. 3 אך צריך להבין מהי חשיבות הפרט הזה ומה משמעותו? האם הם קבעו להפגש ויעקב אחר לפגישה? אותנו לימדו כלל לחיים – 'אל תתנצל על מה שאתה לא צריך להתנצל עליו'. על מה יעקב מתנצל פה בדיוק? מה הוא מנסה לומר כאן לעשו?

הורדה והדפסה של הדף השבועי – פרשת וישלח תשע"ט

 

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן