הדף השבועי – פרשת נשא תשע"ח

אמנם חג השבועות, חג הביכורים, חל ביום ראשון החולף, אבל הבאת הביכורים אל המקדש רק מתחילה בו וממשיכה
עד סוכות (עם מקרא ביכורים) ועד חנוכה (ללא מקרא ביכורים).
ביכורים ב 'נשא'? –
קריאת שלישי של פרשתנו, פרשת נשא, גם היא עוסקת, כמה מפתיע, בביכורים –
וְכָל תְּרוּמָָ֞ה לְכָל קָדְ שֵׁ֧י בְ נֵֽי יִ שרָ אֵ֛ל אֲ שֶׁר יַקְרִִ֥יבוּ לַכֹּּ הֵ֖ן לִ֥וֹּ יִֵֽהְֵֶֽׁיה.
הפסוק נשמע יבש, משהו, אבל מיד נראה את ההקשר שלו. בעצם מה שהפסוק אומר שכל תרומה שמביאים לכהן –
תהיה שייכת לו. זה נשמע מוזר, לא? הרי זו המהות של התרומה להיות של הכהן, אז בשביל מה התורה מדגישה –
את זה? רש"י שם לב לכך ואומר כאן –
…וכי תרומה מקריבין לכהן? והלא הוא המחזר אחריה לבית הגרנות, ומה תלמוד לומר 'אשר יקריבו לכהן'? אלו
הבכורים שנאמר בהם 'תביא בית ה' אלהיך' (שמות כג, יט) ואיני יודע מה יעשה בהם, תלמוד לומר 'לכהן לו יהיה',
בא הכתוב ולמד על הבכורים שיהיו ניתנין לכהן.
כלומר הפסוק מדבר במכוון על הביכורים, ועליהם נאמר שצריך להביא אותם אל בית המקדש, אל הכהנים, ולא שהם
יצטרכו לחזר אחריהם ברחבי ישראל.

הורדה והדפסה של הדף השבועי – פרשת נשא תשע"ח

 

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן