הדף השבועי – פרשת שופטים תשע"ח

עם סיומה של פרשת 'ראה' אותה קראנו בשבוע שעבר, ותחילתה של פרשת השבוע החדש – פרשת 'שופטים' הפותחת במצווה למינוי שופטים ודיינים בכל עיר ואף בירושלים בסמיכות למקדש, עלינו לעיין בקשר שבין סמיכות הפרשיות הללו. מה מחבר ביניהן?
נדמה שהתשובה כל כך פשוטה ומפורשת בתורה, והעובדה שרש"י כלל איננו נדרש לכתוב על כך היא כנראה הראיה שהקשר בין הפרשיות הללו היה לו פשוט וברור, ולאחר שנברר אותה נבין כי היא פותחת לנו פתח עמוק אף לחודש אלול שאנו עומדים בפתחו ואולי אף לכל חיינו כולם.
התשובה היא אם כן –
… הַמָּק֔וֹם אֲשֶׁר֥ יִבְחַ֛ר הָ ' אֱלֹהֶ֖יךָ בּֽ ו.
מתחילת פרשת 'ראה' אנו עוברים הכנות אל הכניסה לארץ ישראל – במטרה להגיע אל 'המקום אשר יבחר ה' אלוקיך'. שם, אחרי שנעבור את הר גריזים ואת הר עיבל, נביא את המעשר השני, שם נצטווה שלא לעבוד בבמות יותר, שלא כבמשכן שילה וגבעון – הכל יהיה במקום אשר יבחר ה'. אכילת המעשר השני תהיה באותו מקום אשר בו יבחר ה', ושם נקיים את שלשת הרגלים בהם נגיע לקיום הציווי –
וְשָׂמַחְתָּ בְּחַגֶּ֑ךָ … וְהִָי֖יתָ אַ֥ךְ שָׂמֵֽחַ .
נדמה שזה השיא, לא? פסגת השמחה! אבל בתורה הקדושה שלנו כך מסתבר, לכל שיא יש שיא נוסף אחריו. ואחרי השיא של השמחה צריך לנחות אל הקרקע לשיאים נוספים – שיאים נמוכים. 'שופטים ושוטרים'.

הורדה והדפסה של הדף השבועי – פרשת שופטים תשע"ח

 

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן