הדף השבועי – פרשת שלח לך תשע"ח

פרשת 'שלח-לך', פרשת המרגלים, היא פרשת קשה ומורכבת, ואנו צריכים ללמוד אותה ולהעמיק בה כל פעם
מחדש. נתחיל בשאלה שעלתה לא פעם אבל נדמה כי לא ענינו עליה כפי הצורך – משה שולח, כזכור, שנים עשר אנשים, אבל אנחנו לא מכירים אותם. הפסוק מפרש –
… כל נָ שיִׂ֥א בָ הֶֽם… כֻּ לם אֲנָ שים רָא שיִׂ֥ בְ נֶֽי י שרָ אֹּ֖ל הֶֽ מָה.
כלומר הם היו נשיאים, ראשי העם – אבל אנחנו לא מכירים אף אחד מן השמות הללו – שפט בן חורי, פלטי בן רפוא, נחבי בן ופסי, גדי בן סוסי וכן הלאה. נסו לחפש עליהם ערך בויקיפדיה – אפילו שם הם לא מופיעים! מי הם היו?
השאלה הזו הופכת להיות אף יותר גדולה – כל המפרשים מסכימים שאין מדובר כאן בנשיאי השבטים עצמם, שהרי רק בפרשת נשא, ראינו את הנשיאים, אלו שהתנדבו את הקרבנות וחנוכת המשכן – והיו אלו שמות אחרים לגמרי – אליצור בן שדיאור למטה ראובן ולא שמוע בן זכור, נתנאל בן צוער לשבט יששכר ולא יגאל בן יוסף, שלומיאל בן צורישדי לשבט שמעון ולא שפט בן חורי וכו'. ואם ירצה מישהו לטעון שאלו כן אותם אנשים, רק שכעת הם מופיעים בשמות 'ספרותיים' כדי שלא יזהו אותם – הרי ששני המרגלים שאנו כן
מכירים יוכיחו, שכן הם בוודאות אינם הנשיאים שהופיעו בפרשת נשא – כלב בן יפונה איננו נשיא יהודה אלא נחשון בן עמינדב, ויהושע בן נון איננו נשיא אפרים אלא אלישמע בן עמיהוד.

הורדה והדפסה של הדף השבועי – פרשת שלח לך תשע"ח

 

הרב אלון שליט"א
דילוג לתוכן